Gør hverdagen nemmere med hjemmepleje

Hjemmepleje er personlig pleje, som man ikke selv kan klare i hverdagen. Der findes også hjemmehjælp, som er en hjælp til praktiske gøremål i hjemmet. Hvis du selv mener, at du har behov for hjemmepleje eller -hjælp, skal du kontakte den kommune, du bor i og ansøge om det.

Det er nemlig op til kommunen at afgøre, om du har ret til at modtage hjemmepleje.
Hvem kan modtage hjemmepleje?
Det er typisk den ældre del af befolkningen, der benytter sig af hjemmepleje eller -hjælp til praktiske opgaver i hverdagen, som de ikke selv kan holde til at udføre.

En statistisk fra 2015 viser, at omkring 125.000 borgere over 65 år fik hjemmehjælp i år 2015 ifølge Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside. Så hvis du frygter eller forestiller dig, at du er den eneste, der har behov for det, tager du fejl.

Også mange mennesker med handicap, eller borgere som har været syge i en længere periode, søger om hjemmehjælp.

Former for hjemmehjælp
Hjemmehjælp dækker over flere former for hjælp. Disse kan være praktisk hjælp, en madordning eller personlig pleje. Sidstnævnte kan være at få hjælp til at komme i bad eller hjælp til at spise.

En madordning, der også betegnes madservice, er en ordning, hvor der laves mad uden for hjemmet. Enten kan borgeren få maden leveret til døren eller spise den på et lokalt ældrecenter, hvis vedkommende er tilknyttet dette.

Hjælp til praktiske opgaver indbefatter eksempelvis rengøring og indkøb.

Der findes altså flere typer af hjælp, som du kan søge om. Det kan være, at du har behov for flere former for hjælp, men det kan også være, at du kan nøjes med en af typerne.

Sådan søger du om hjælp
Når du beslutter dig for at søge hjælp til hjemmepleje eller -hjælp, så skal du som nævnt kontakte kommunen. Når din ansøgningen er sendt afsted, er det op til kommunen at afgøre, om din situation berettiger dig til at få hjælp eller ej.

Måske kræver du kun lidt hjælp til nogle få gøremål, men det kan også ændre sig over tid, så du får brug for mere eller mindre hjælp senere, hvorfor hjælpen jævnligt skal tilpasses din situation.

Det er ikke kommunens pligt at udstede et bestemt antal timer hjemmehjælp. Den individuelle sag tages op og besluttes af bestyrelsen i den pågældende kommune. Afgørelsen udformes på skriftlig vis og inkluderer en klagevejledning.

Leverandører af hjemmehjælp er op til dig
Hvad enten du har behov for hjemmehjælp eller hjemmepleje, har du indflydelse på valget af en godkendt leverandør, der skal udføre hjælpen for dig. Det er kommunens opgave at informere dig om, hvilke leverandører du har som valgmuligheder. Når du har fundet den leverandør, du ønsker, skal du søge om denne ved kommunen.

Det kan ske, at kommunen ikke har ressourcer til at give den hjælp, du har brug for. I sådanne tilfælde kan du ansætte en privat udbyder af hjemmepleje, hvor kommunen giver et tilskud til denne. Hvis timetallet er mere end 20 timer per uge, hvor du modtager hjælp, kan du få tilskud. For at få den hjælp skal du have en vedvarende nedsat funktionsevne.